Rzymianie jednak podbili ziemie obecnej Polski w latach 179-180 n.e.

Rzymianie jednak podbili ziemie obecnej Polski w latach 179-180 n.e. Możliwe że w ostatnich 100 latach zniszczono opisane w literaturze zidentyfikowane pozostałości obozu Rzymian w Polsce.

Czy udało się, dzięki współczesnym badaniom i analizom, uzupełnić historię ziem obecnej Polski w czasach antycznych? Z zachowanych dwóch inskrypcji oraz z wykonanych współcześnie analiz dokumentów kartograficznych z zachowanymi opisami współrzędnych, możliwe stało się opisanie podboju ziem obecnej Polski w latach 179-180 przez armię Imperium Rzymskiego. Analizę załączono.

Jesteśmy zainteresowani doprowadzeniem także do ponownych wykopalisk w miejscu gdzie pierwotnie zidentyfikowano obóz z czasów rzymskich w pobliżu Leszna, opisany w literaturze niemieckojęzycznej. Być może w okolicy miasta Leszno istnieje więcej tego typu obozów, i są one nieodkryte, z uwagi na brak lub niewielki zakres badań archeologicznych i niedorozwój ten gałęzi nauki we współczesnej Polsce. 

Zebrany materiał dowodowy pozwala określić iż w okolicy Leszna lub bezpośrednio w Lesznie ulokowano obóz armii rzymskiej, stacjonującej tu w sile 822 żołnierzy pod dowództwem legata rzymskiego, M. Valesiusa Maximianusa. Sądzimy że mógł to być nawet tymczasowy zarząd nowotworzonych na podbitym terytorium nowych rzymskich prowincji Sarmatia i Marcomannia w okresie 179- 180 n.e., zważywszy na stanowisko legata rzymskiego wymienionego na inskrypcjach. 

Jesteśmy zainteresowani współpracą z władzami miasta w celu poprawnego opisu tego miejsca, okrycia i zbadania ewentualnych pozostałości archeologicznych, jego przebudowy do roli atrakcji turystycznej i muzeum dwóch wówczas tworzonych prowincji rzymskich na tym terenie. Zgromadzony materiał pozwala na dość jednoznaczną identyfikację lokalizacji obozu, i na tej podstawie chcielibyśmy doprowadzić do wykorzystania turystycznego tego zabytku.

W literaturze niemieckojęzycznej opisano ok. 100 lat temu odkrycie i wyniki badań pozostałości obozu rzymskiego w pobliżu Leszna. Istnieje obawa że ów zabytek mógł zostać całkowicie zniszczony po przejęciu tych terenów przez polską administrację, z uwagi na ogromne różnice w podejściu do kwestii badań archeologicznych podczas prowadzonych inwestycji. Możliwe że w przeciągu ostatnich 100 lat zniszczono całkowicie i bezpowrotnie wspomniane stanowisko archeologiczne, o którym donosiła literatura niemieckojęzyczna opisująca prowadzone tu ongiś badania archeologiczne. 

W związku ze zidentyfikowaniem opisanych w literaturze informacji n/t rzymskiego obozu odkrytego w pobliżu Leszna i opisanego w literaturze jako obóz kupców rzymskich, którato pierwotna identyfikacja może być niepoprawna, informujemy iż zaprezentowana identyfikacja inskrypcji została wykonana po raz pierwszy i jest objęta prawami autorskimi - jest dziełem wydawców Działu Starożytności czasopisma Merkuriusz Polski. W przypadku chęci korzystania z naszej pracy prosimy o opisanie czasopisma Merkuriusz Polski (www.merkuriusz.eu) jako źródła informacji. Czasopismo to podtrzymuje tradycje najstarszego tytułu prasowego w Polsce. Jako ekonomista sądzę że przedstawione informacje umożliwiają w pełni komercyjne wykorzystanie tych historii w lokalnym przemyśle turystycznym.


Adam Fularz, tel. 604443623
Prezes Zarządu Wydawnictwa Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
ul. Dolina Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra
www.merkuriusz.eu

Posted by Adam Phoo on 06:18. Filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 komentarze for Rzymianie jednak podbili ziemie obecnej Polski w latach 179-180 n.e.

Leave comment

Ostatnie doniesienia

Ostatnie komentarze

Galeria zdjęć